Home Punjab ਹੜ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ...

ਹੜ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ, ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ

50
0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here